<iframe src=""></iframe>
产品中心
67884-05-3去芹糖桔梗皂苷D3相关证书COA/HPLC/NMR
  • 品牌:曼思特
  • 产地:四川成都
  • 货号:A1395
  • cas:67884-05-3
  • 发布日期: 2021-03-09
  • 更新日期: 2024-06-13
产品详请
产地 四川成都
货号 A1395
品牌 曼思特
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
型号 A1395
外观 白色粉末
CAS编号 67884-05-3
别名 Deapi-platycodin D3
规格 10mg/支
级别 医药级
重金属 ppm
英文名称 Deapi-platycodin D3
纯度 HPLC≥98%%
分子式 C58H94O29

67884-05-3去芹糖桔梗皂苷D3相关证书COA/HPLC/NMR

中文名称 去芹糖桔梗皂苷D3 中文别名
英文名 Deapi-platycodin D3 英文别名
分子式
C58H94O29 分子量 1255.35 CAS登录号 67884-05-3
提取来源
桔梗 化学结构
外观
白色粉末 67884-05-3
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年

鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于甲醇,DMSO,吡啶
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

白术内酯I;苍术内酯I          73069-13-3;白术内酯II;苍术内酯II              73069-14-4;白术内酯III;苍术内酯III  III     73030-71-4;蒲公英萜醇乙酸酯       2189-80-2;苍术素醇乙酸酯         61582-39-6;

(4E,6E,12E)-十四碳三烯 -8,10-二炔-1,3-二乙酸酯          23414-61-1;29576-66-7;苍术素       55290-63-6;苍术酮             6989-21-5;木兰花碱           2141-09-5;氯化木兰花碱        6681-18-1;碘化木兰花碱        4277-43-4;通关藤苷H      191729-45-0;通关藤苷I          191729-44-9;通关藤苷G        191729-43-8;茯苓酸    29070-92-6;松苓新酸        29220-16-4;苦丁冬青苷D;苦丁茶冬青苷D     173792-61-5;澳洲茄碱;澳州茄碱            19121-58-5;澳洲茄边碱;澳州茄边碱     20311-51-7;澳洲茄胺;澳州茄胺 126-17-0;客西茄碱      32449-98-2;安格洛苷C;安格洛甙C      115909-22-3;苦玄参苷IA       97230-47-2;苦玄参苷IB        97230-46-1

67884-05-3去芹糖桔梗皂苷D3相关证书COA/HPLC/NMR
标准品对照品定义

对照品和标准品一样是指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质,它是国家药品标准不可分割的组成部分。国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊的专用量具;是测量药品质量的基准;也是作为校正测试仪器与方法的物质标准。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量必不可少的工具。